polit.sk polit.sk - Akvárium na k?ú? Polit - akvárium, ryby, príslu?enstvo, servis, poradenstvo

polit.skWebsite Profile

Title: Akvárium na k?ú? Polit - akvárium, ryby, príslu?enstvo, servis, poradenstvo
Keywords:
Description:Návrh a realizácia akvárií na mieru - príslu?enstvo, ryby, slu?by, servis a poradenstvo v oblasti starostlivosti o akvárium.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

polit.sk Information

Website / Domain:polit.sk
Website IP Address:109.74.156.3
Domain DNS Server:ns.inetadmin.sk,ns.inetadmin.cz,ns.inetadmin.eu

polit.sk ranks

Alexa Rank:3620506
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

polit.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$5,355
Daily Revenue:$14
Monthly Revenue:$440
Yearly Revenue:$$5,355
Daily Unique Visitors:1,350
Monthly Unique Visitors:40,500
Yearly Unique Visitors:492,750

polit.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Cache-Control max-age=0, public
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.4.10 (Debian)
Date Sat, 22 Sep 2018 22:17:02 GMT

polit.sk WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

polit.sk Similar Website

Domain WebSite Title
akvariummorske.sk Morské akvárium - vyroba, predaj, ?istenie, údr?ba, servis, technika, krmivo a príslu?enstvo
akvapro.cz Akvárium | Akvária na zakázku | Servis akvárií | Akvapro.cz
akvariumklub.hu akvárium
akvariumnamiru.cz Akvárium na míru
ada-akvaria.cz Akvárium na míru - Japonská akvária
aquasymbioza.sk Morské akvárium na mieru | aquasymbioza.sk
morske-akvarium.cz MO?SKé AKVáRIUM projekt realizace servis
svmotoracing.sk Svmoto.sk | Oble?enie na motorku a príslu?enstvo k motorkám
tengeriakvarium.com Tengeri Akvárium! - Tengeri akvárium készítés, akvárium szettek
africke-cichlidy.cz akvarijní ryby,cichlidy,afrika,tanganika,tanganyika,malawi,africké cihlidy,ryby,akvárko,akvárium,af...
tvojefarby.sk úvod - Farby, laky, príslu?enstvo a poradenstvo - TvojeFarby.sk Ko?ice
motomiro.sk MOTO MIRO – Motocykle, príslu?enstvo + servis
puzdranamobily.sk Kryty na mobil, puzdra na mobil, obaly a príslu?enstvo k mobilom
akvariumszerviz.hu Akvárium karbantartás - Akvárium építés - JUWEL - EHEIM
nabytkove.sk Nabytkové kovanie, príslu?enstvo k nábytku-NABYTKOVE.SK
najnotebooky.sk Notebooky - mini notebooky - príslu?enstvo k notebookom
aquapage.cz Akvárium a my - Akvaristicky portál
akvaguru.hu Akvaguru - Akvárium > Halak > Fooldal

polit.sk Alexa Rank History Chart

polit.sk aleax

polit.sk Html To Plain Text

Akvárium na k?ú? Polit - akvárium, ryby, príslu?enstvo, servis, poradenstvo +421 948 070 684 Polit eShop Obchodné podmienky Obchod úvod Akváriá Ryby Terária M?j ú?et Realizácie Akváriá referencie Komplety Fotoreportá?e Ryby Malawi ryby Tanganyika ryby Slu?by Projekt akvária Zalo?enie akvária Servis akvária Poradenstvo O nás Polit Akvárium na mieru Showroom Zákazník Pre?o akvárium ? Kto je ná? zákazník Akvárium na k?ú? Záruky pre zákazníka Mana?ujeme… Akvárium Akváriá Kryty na akváriá Skrinky pod akváriá Pozadie do akvária Príslu?enstvo Dekorácia Technika Krmivo Lie?ivá, úprava vody Rastliny Slimáky Kontakt Akvárium na k?ú? Kvalitné sklenené akva sety a terária, akva servis s poradenstvom. Ru?ná vyroba dekorácií a skriniek na mieru. Zdravé ryby. Viac Polit realizácie Pozrite sa, ako m??e vyzera? aj va?e akvárium na mieru. Bez starostí a za vyhodné ceny. Zavolajte a poradíme vám. Viac Cichlidy Kompletná ponuka ryb, krmiva a príslu?enstva. Prídite si vybra? osobne alebo z ná?ho eShopu. Vyberajte z na?ej ponuky. Viac Showroom ?pecializujeme sa na africké cichlidy jazier Malawi a Tanganyika. Objednajte si individuálny termín náv?tevy na polit@polit.sk. Viac ? ? 1 2 3 4 All Akvárium Organizmy Príslu?enstvo Skúsenosti Slu?by Zákazník Pre?o akvárium ? Viac Zákazník Kto je ná? zákazník Viac Zákazník Akvárium na k?ú? Viac Zákazník Záruky pre zákazníka Viac Zákazník load more / hold SHIFT key to load all load all H?adaj... Viete ?e… Baktérie Nitrifika?né baktérie sú podstatnou sú?as?ou nitrifika?ného cyklu, ktory sa stará o rozklad odpadovych látok. Baktérie postupne rozkladajú detrit na amoniak, NO2 a? NO3, ktory je pre ryby najmenej ?kodlivy. NO3 sa z akvária dostáva von vymenou vody. Baktérie ?ijú v podstate v celom akváriu ale aby bola ich ?innos? ?o najefektívnej?ia, tak sa pre ne robia tzv. biologické filtre, kde tieto baktérie ?ijú vo filtra?nych náplniach. Biotopové akvárium Biotopové akvárium je akvárium, ktoré sa v maximálnej miere sna?í napodobni? prirodzené prostredie ryb. To znamená, ?e pod?a zvoleného druhu ryb, sa volí dekorácia v akváriu, ktorá sa najviac podobá biotopu v jazere, v ktorom dany druh ?ije. Tomuto princípu sa samozrejme podria?uje aj druhové zlo?enie ryb v akváriu. Detrit Pojmom detrit sa ozna?ujú exkrementy ryb, zbytky potravy a akyko?vek iny organicky odpad, ktory sa ukladá na dne akvária v podobe kalu. Fn generácia F1 generácia je prvá generácia po rodi?och odchytenych v jazere. Inak povedané sú to prví, v zajatí odchovaní, potomkovia divych ryb. F2 sú prví potomkovia F1 a analogicky ?alej... Malawi a Tanganyika spolu áno je to mo?né, ale nedoporu?ujeme to. Vychádzame z princípu biotopového akvária, ktory vylu?uje chov tychto dvoch skupín africkych cichlíd spolo?ne v jednom akváriu. Typy filtrácie úlohou mechanickej filtrácie je zachytáva? detrit a r?zne iné ?iasto?ky do filtra?nej náplne.úlohou biologickej filtrácie je pomocou nitrifika?nych baktérii, ktoré ?ijú vo filtra?nych náplniach, rozklada? detrit a odpadové látky na málo ?kodlivy NO3.úlohou chemickej filtrácie je odstraňova? z vody ?kodlivé látky a zlú?eniny. Vymena vody V akváriu sa hromadia produkty látkovej vymeny ryb a zbytkov potravy (detrit ), ktoré sú jedovaté pre ryby. Tento detrit rozkladajú nitrifika?né baktérie a? na NO3, ktory je pre ryby v nízkej koncentrácii ne?kodny. ?innos?ou baktérii sa ale koncentrácia NO3 v akváriu zvy?uje a tak je ju potrebné zní?i? vymenou vody. Zábeh akvária Aby akvárium správne fungovalo, potrebuje tzv. nitrifika?né baktérie . ?erstvo zalo?ené akvárium tieto baktérie nemá, a preto potrebuje ur?ity ?as (cca 3 ty?dne) aby sa v ňom rozmno?ili. Pre urychlenie procesu mno?enia sa m??e akvárium naprázdno zak?mi?, aby sa do vody dostali organické látky, ktoré sú krmivom pre nitrifika?né baktérie. 1 Malawi ryby kombinácie Bielo - Modrá ?erveno - Modrá ?lto - Modrá Delfín Easy Oto Nimbo Základnymi rybami bielo - modrej kombinácie sú druhy zo skupín Mbuna a Haps. Ide o kombináciu bielej, resp. belasej farby s modrou. Samice niektorych druhov sú sivé a? hnedé. Z ka?dej skupiny ni??ie si vyberte jeden-dva druhy. Po?et druhov a ryb závisí od ve?kosti akvária. Odporú?aná minimálna ve?kos? akvária je 400 l. Druhy ozna?ené hviezdi?kou (*) neodporú?ame spolu kombinova?. Biele druhy Labidochromis caeruleus Nkhomo :: Melanochromis auratus Albino :: Metriaclima callainos White pearl :: Pseudotropheus perspicax* :: Pseudotropheus polit* Modré druhy Melanochromis cyaneorhabdos :: Placidochromis phenochilus Mdoka :: Pseudotropheus acei :: Sciaenochromis fryeri Doplnkové druhy Cynotilapia pulpican :: Labidochromis perlmut :: Pseudotropheus elongatus Mpanga Základnymi rybami ?erveno - modrej kombinácie sú druhy zo skupín Aulonocara a Haps. Kombinácia kombinuje ?iarivo modrú farbu s ?ervenou a? ?ervenooran?ovou. Doplnkovymi druhmy sú ryby zo skupiny Mbuna, ktoré svojím vyraznym teritoriálnym správaním prispejú k zvy?eniu aktivity v akváriu. Samice niektorych druhov sú sivé a? hnedé. Z ka?dej skupiny ni??ie si vyberte jeden-dva druhy. Po?et druhov a ryb závisí od ve?kosti akvária. Odporú?aná minimálna ve?kos? akvária je 400 l. ?ervené druhy Aulonocara Dragon blood :: Aulonocara jacobfreibergi Eureka :: Aulonocara stuartgranti German red :: Aulonocara stuartgranti Ngara :: Copadichromis borleyi :: Protomelas taeniolatus Modré druhy Aulonocara stuartgranti Chilumba :: Copadichromis azureus :: Placidochromis phenochilus Mdoka :: Pseudotropheus demasoni :: Sciaenochromis fryeri Doplnkové druhy Aulonocara Marmelade cat :: Labidochromis hongi Sweden :: Metriaclima greshakei Základnymi rybami ?lto - modrej kombinácie sú druhy zo skupín Mbuna a Haps. Kombinácia kombinuje ?ltú, resp. oran?ovú farbu s modrou. Samice niektorych druhov sú sivé a? hnedé. Z ka?dej skupiny ni??ie si vyberte jeden-dva druhy. Po?et druhov a ryb závisí od ve?kosti akvária. Odporú?aná minimálna ve?kos? akvária je 400 l. Druhy ozna?ené hviezdi?kou (*) neodporú?ame spolu kombinova?. ?lté druhy Labidochromis caeruleus :: Melanochromis interruptus* :: Metriaclima msobo* :: Pseudotropheus saulosi Coral red* Modré druhy Cynotilapia pulpican :: Placidochromis phenochilus Mdoka :: Pseudotropheus acei :: Sciaenochromis fryeri Doplnkové druhy Labidochromis hongi Sweden :: Labidochromis perlmut :: Melanochromis auratus :: Pseudotropheus crabro Nosny druh kombinácie Delfín je Cyrtocara moori, patriaca do skupiny Haps. Táto ryba svojim vzh?adom pripomína delfína a ?asto ju volajú malawsky delfín. Vyzna?uje sa tukovym hrbo?om na vrchu hlavy. Farby kombinácie závisia od vybranych druhov. Z ka?dej skupiny ni??ie si vyberte jeden-dva druhy. Po?et druhov a ryb závisí od ve?kosti akvária. Odporú?aná minimálna ve?kos? akvária je 600 l. Delfín Cyrtocara moori Modré druhy Aulonocara stuartgranti Chilumba :: Aulonocara stuartgranti Maulana :: Copadichromis azureus :: Melanochromis interruptus :: Placidochromis phenochilus Mdoka Doplnkové druhy Aulonocara Dragon blood :: Aulonocara Marmelade cat :: Copadichromis borleyi :: Dimidiochr...

polit.sk Whois

Domain Name: POLIT.SK


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en